UPCOMING EVENTS

DEČJA I ADOLSECENTNA GINEKOLOGIJA SRBIJE

6. SIMPOZIJUM DEČIJE I ADOLESCENTNE GINEKOLOGIJE SRBIJE

Preliminarni program
Prjava učešća i smeštaja

THE 8TH EUROPAEDIATRICS CONGRESS

07 - 10. jun 2017.
Bukurešt, Rumunija
Prvo obaveštenje
Za više informacija pošaljite zahtev
na office@smart-travel.rs

ŠKOLA ULTRAZVUKA ŠTITASTE ŽLEZDE

ŠKOLA ULTRAZVUKA ŠTITASTE ŽLEZDE
22-23. april 2017.
Zlatibor

Preliminarni program
Prijava učešća i smeštaja

YU INFO 2017 & ICIT 2017

23. konferencija o informacionim i komunikacionim tehnologijama
7th international conference on information society and technology
12 - 15. mart 2017.
Kopaonik
Prijava

XX JUBILARNI SEMINAR PEDIJATRIJSKE ŠKOLE SRBIJE

18 - 24. jun 2017.
Hotel Mona, Zlatibor

ČETVRTI SRPSKI KONGRES
O ŠTITASTOJ ŽLEZDI

Crowne Plaza, Beograd
Prijava učešća i smeštaja

ETA 2017 – 40th Annual Meeting of the European Thyroid Association

Crowne Plaza, Belgrade
Hotel booking form

Obavešavamo Vas da je nova e-mail adresa agencije SMART Travel
office@smart-travel.rs i da će e-mail adresa smart4@eunet.rs
uskoro postati neaktivna.

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana