fbpx

14. kongres farmakologa Srbije
4. kongres kliničke farmakologije Srbije

DATUM ODRŽAVANJA

18-21. septembar 2019.

MESTO ODRŽAVANJA

Hotel PARK
Novosadskog sajma 35
21000 Novi Sad

ORGANIZATOR

Srpsko farmakološko društvo

ZVANIČNI JEZIK

Srpski i engleski.

VAŽNI DATUMI

15. avgust 2019. rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada.
3. septembar 2019. poslednji rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom.
8. septembar 2019. rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada.
*Radovi autora koji izvrše uplatu kotizacije u datom roku biće objavljeni u Zborniku sažetaka.

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi: za redovne učesnike 12.000 RSD, za studente osnovnih i doktorskih studija 4.000 RSD.

AKREDITACIJA KONGRESA

14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem akreditovan je kod Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-01685/2019-01 od 19.08.2019. pod evidencionim brojem А-1-1583/19 kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem i dobio je:
13 bodova za predavače,
11 bodova za usmenu prezentaciju,
9 bodova za poster prezentaciju i
8 bodova za pasivno učešće.
Ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, veterinari.

AKREDITACIJA LETNJE ŠKOLE

Letnja škola Farmakokinetika lekova za lečenje leukemije i njihovo in vitro i in vivo ispitivanje akreditovana je kod Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-1413/2019-01 od 20.05.2019. pod evidencionim brojem А-1-1485/19 kao nacionalni seminar 1. kategorija i dobila je:
12 bodova za predavače i
6 bodova za pasivno učešće.
Ciljne grupe: lekari, farmaceuti i biohemičari.

SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelu PARK gde se održava kongres.

FINALNI PROGRAM

Finalni program možete preuzeti ovde:

FINALNI PROGRAM

REGISTACIJA

Registracija učešća i rezervacija smeštaja:

REGISTRACIJA

ZBORNIK RADOVA

Zbornik radova možete preuzeti ovde:

ZBORNIK RADOVA

MESTO ODRŽAVANJA: Hotel PARK, Novi Sad

Broj dana do početka kongresa:

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana