fbpx

4. srpski kongres o gojaznosti
Edukacioni kurs - Mala škola dijetetike

DATUM ODRŽAVANJA

28-30. septembar 2018.

MESTO ODRŽAVANJA

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma ``Zlatibor``

ZVANIČNI JEZIK

Srpski i engleski.

AKREDITACIJA

Kongres je akreditovan kod ZSS odlukom broj 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018. godine, pod evidencionim brojem A-1-1711/18 kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem i dobio je 13 bodova za predavače, 11 bodova za usmenu prezentaciju, 9 bodova za poster prezentaciju i 8 bodova za pasivno učešće.
Mala škola dijetetike: Suplementacija u okvirima medicinske nutritivne terapije akreditovana je odlukom broj 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018. godine, pod evidencionim brojem A-1-1712/18 kao nacionalni seinar 1. kategorije i dobila je 12 bodova za predavače i 6 bodova za pasivno učešće.
Ciljna grupa: lekari, med. sestre, zdravstveni tehničari, dijetetičari, biohemičari, stomatolozi, farmaceuti.

VAŽNI DATUMI

15. avgust - rok za prijem sažetaka
25. avgust - rok za obaveštenje o pruhvatanju radova
05. septembar - rok za registraciju za lekare sa radom
15. septembar - rok za registraciju za pasivne učesnike
28. septembar - Mala škola dijetetike

TEME

-Etiologija i patogeneza gojaznosti
-Epidemiologija gojaznosti
-Prevencija i lečenje gojaznosti
-Barijatrijska hirurgija

ORGANIZATOR

Srpsko udruženje za proučavanje gojaznosti
Dr Subotića 13, Beograd
www.gojaznost.org

PRIJAVA

Prijava ušešća i smeštaja je dostupna na sledećem linku.

PRIJAVA

FINALNI PROGRAM

Finalni program možete preuzeti na sledećem linku:

PROGRAM

UPUSTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

Uputstvo za pisanje sažetaka možete preuzeti na sledećem linku:

UPUTSTVO

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana