fbpx

9. Simpozijum dečije i adolescentne ginekologije Srbije - DAGS 2020.

Beograd, 26. jun 2020.

DATUM ODRŽAVANJA

26. jun 2020.

MESTO ODRŽAVANJA

Beograd, Hotel Zira, Ruzveltova 35

predavanja - sala Akropolis
izložba - sale Rodos i Santorini, spojeno

ZVANIČNI JEZIK

Srpski i engleski.

AKREDITACIJA

Skup je akreditovan kod ZSS odlukom broj 153-02-2167/2019-01 od 19.11.2019 pod evidencionim brojem A–1–2577/19 kao nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem i dobio je:
9 bodova za predavače
8 bodova za učesnike sa usmenom prezentacijom
6 bodova za učesnike sa poster prezentacijom
5 bodova za pasivne učesnike

Broj dana do početka:

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

Uputstvo za pisanje sažetaka možete preuzeti na sledećem linku:

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

PROGRAM PUTOVANJA

Uključuje smeštaj i kotizaciju

PROGRAM

FINALNI PROGRAM

Finalni program možete preuzeti na sledećem linku:

FINALNI PROGRAM

PROGRAM PUTOVANJA

Uključuje smeštaj bez kotizacije

PROGRAM

Jedinstvenu cenu po osobi koja sadrži sve navedene usluge možete videti u odgovarajućem programu putovanja.

PRETHODNI DAGS U BROJKAMA:

broj učesnika

broj predavača

broj kompanija koje su podržale skup

broj zemalja učesnica

Registracija za učešće

    PODACI O UČESNIKU

  • KOTIZACIJA

  • SMEŠTAJ

  • NAČIN PLAĆANJA

  • Naredna polja se ne popunjavaju u slučaju lične u uplate. U slučaju kompanijske uplate molimo da tačno popunite podatke kompanije kako bi im ispostavili predračun za plaćanje.
  • Opšti uslovi

 

Verifikacija

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana