fbpx

Kongres dečije i adolesentne ginekologije Srbije - DAGS 2018

Beograd, 23-24. mart 2018.

DATUM ODRŽAVANJA

23-24. mart 2018.

MESTO ODRŽAVANJA

Beograd, hotel Zira, Ruzveltova 35

ZVANIČNI JEZIK

Srpski i engleski

AKREDITACIJA

Kongres je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije kao međunarodni kongres, odlukom broj 153-02-3452/2017-01 od 18.11.2017. pod evidencionim brojem А-1-2465/17 i dodeljeno mu je:
- 15 bodova za predavače
- 13 bodova za usmenu prezentaciju
- 11 bodova za poster prezentaciju
- 10 bodova za pasivno učešće

VAŽNI DATUMI

VAŽNI DATUMI
31. januar 2018. - rok za prijem sažetaka za lekare
12. februar 2018. - rok za prijem sažetaka za lekare na specijalizaciji
19. februar 2018. - rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
26. februar 2018. - rok za registraciju i uplatu kotizacije lekara kojima je prihvaćen rad
15. mart 2018. - rok za registraciju lekara koji nemaju rad

TEMATSKE OBLASTI KONGRESA

• Kontracepcija
• Neregularne menstruacije kod mladih
• Vaginalne infekcije i polno prenosive bolesti
• Trudnoća i adolescencija
• Endokrinologija I policistični ovarijumi
• Poremećaji u ishrani (pothranjenost i gojaznost)
• Ovarijalne ciste, tumori i torzije
• Poremećaj u pubertetskom razvoju
• Anomalije u razvoju polnih organa
• Edukacija u pedijatijskoj ginekologiji

ORGANIZATORI

Udruženje za dečiju i adolescentnu ginekologiju Srbije
Radoja Dakića 6-8, 11070 Beograd
Telefon: +381 (11) 310 82 78
E-mail: dagsimd@gmail.com
Web: www.dags.org.rs
______
Republički centar za planiranje porodice Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije ”Dr Vukan Čupić”
Radoja Dakića 6-8, 11070 Beograd
Telefon: +381 (11) 310 82 07
Web: www.imd.org.rs

FINALNI PROGRAM

Finalni program možete preuzeti je na sledećem linku:

FINALNI PROGRAM

PRATEĆI STRUČNI PROGRAM

Program komercijalnih prezentacija možete preuzeti je na sledećem linku:

PRATEĆI STRUČNI PROGRAM

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

Uputstvo za pisanje sažetaka možete preuzeti na sledećem linku:

UPUTSTVO

PRIJAVA

Prijava ušešća i smeštaja je dostupna na sledećem linku.

PRIJAVA

Broj dana do početka kongresa:

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana