Drugi srpski senološki kongres 2019

ORGANIZATORI KONGRESA

Senološko udruženje Srbije
Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

MESTO ODRŽAVANJA

Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad

VREME ODRŽAVANJA

24-25. maj 2019. godine

ZVANIČNI JEZIK

Srpski, hrvatski i engleski.

KOTIZACIJA

15.000,00 RSD - Kotizacija za lekare
10.000,00 RSD - Kotizacija za lekare - članove Senološkog udruženja sa plaćenom članarinu za 2019. god.
7.500,00 RSD - Kotizacija za lekare na specijalizaciji

AKREDITACIJA


Akreditacija 2. srpskog senološkog kongresa kod Zdravstvenog saveta Srbije je u toku.

TEMATSKE OBLASTI

- dijagnostika i terapija karcinoma dojke
- minimalno invazivne procedure
- hirurški pristupi u lečenju karcinoma dojke
- nove radioterapeutske procedure
- neoadjuvantno lečenje i psihološki aspekti obolelih od karcinoma dojke
- plastična i rekonstruktivna hirurgija dojke
- karcinom dojke kod trudnica
- dijagnostika i terapija aksile

VAŽNI DATUMI

20. april 2019. - rok za prijem sažetaka
27. april 2019. - rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
03. maj 2019. - rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom
10. maj 2019. - rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada

PRELIMINARNI PROGRAM

Preliminarni program možete preuzeti ovde.

PRELIMINARNI PROGRAM

PRIJAVA

Prijava i smeštaja učešća je dostupna ovde.

PRIJAVA

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

Uputstvo za pisanje sažetaka možete preuzeti ovde.

UPUSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

MESTO ODRŽAVANJA: Rektorat Univerziteta u Novom Sadu

Broj dana do početka kongresa:

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana