fbpx

Drugi srpski senološki kongres 2019

ORGANIZATORI KONGRESA

Senološko udruženje Srbije
Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

MESTO ODRŽAVANJA

Rektorat Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad

VREME ODRŽAVANJA

24-25. maj 2019. godine

ZVANIČNI JEZIK

Srpski, hrvatski i engleski.

KOTIZACIJA

15.000,00 RSD - Kotizacija za lekare
10.000,00 RSD - Kotizacija za lekare - članove Senološkog udruženja sa plaćenom članarinu za 2019. god.
7.500,00 RSD - Kotizacija za lekare na specijalizaciji

AKREDITACIJA

Kongres je akreditovan kod ZSS odlukom broj 153-02-449/2019-01 од 04.03.2019. pod evidencionim brojem
A-1-578/19 kao međunarodni kongres i dobio je 15 bodova za predavače, 13 bodova za usmenu prezentaciju,
11 bodova za poster prezentaciju i 10 bodova za pasivno učešde.
CILJNA GRUPA KONGRESA: lekari, radiolozi, internisti, onkolozi, hirurzi, radio terapeuti i patolozi.

TEMATSKE OBLASTI

- dijagnostika i terapija karcinoma dojke
- minimalno invazivne procedure
- hirurški pristupi u lečenju karcinoma dojke
- nove radioterapeutske procedure
- neoadjuvantno lečenje i psihološki aspekti obolelih od karcinoma dojke
- plastična i rekonstruktivna hirurgija dojke
- karcinom dojke kod trudnica
- dijagnostika i terapija aksile

VAŽNI DATUMI

06. maj 2019. - rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
10. maj 2019. - rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom
14. maj 2019. - rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada
Registracija i uplata kotizacije je moguća i posle ovog roka i na licu mesta, s tim da ne možemo garantovati da će kasno registrovani učesnici moći da dobiju sve štampane materijale koji se planiraju do datog roka za registraciju.

FINALNI PROGRAM

Finalni program možete preuzeti ovde.

FINALNI PROGRAM

PRIJAVA

Prijava i smeštaja učešća je dostupna ovde.

PRIJAVA

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

Uputstvo za pisanje sažetaka možete preuzeti ovde.

UPUSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

MESTO ODRŽAVANJA: Rektorat Univerziteta u Novom Sadu

Broj dana do početka kongresa:

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana