fbpx

Peti srpski kongres o štitastoj žlezdi
Škola ultrazvuka štitaste žlezde

DATUM ODRŽAVANJA

11-14. april 2019. - Peti srpski kongres o štitastoj žlezdi
11. april 2019. - Škola ultrazvuka štitaste žlezde

MESTO ODRŽAVANJA

Čigota - Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma ``Zlatibor``

ZVANIČNI JEZIK

Srpski.

AKREDITACIJA

Akreditacija Kongresa i Škole kod Zdravstvenog saveta Srbije je u toku. Cilje grupe: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

VAŽNI DATUMI

07. mart 2019. - rok za prijem sažetaka
14. mart 2019. - rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
25. mart 2019. - rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom
02. april 2019. - rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada

ORGANIZATOR

Srpsko tiroidno društvo
Dr Subotića 13
11000 Beograd

FINALNI PROGRAM

Finalni program možete preuzeti ovde.

FINALNI PROGRAM

PRIJAVA

Cene i prijava smeštaja i učešća dostupni su ovde.

PRIJAVA

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

Uputstvo za pisanje sažetaka možete preuzeti ovde.

UPUSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

mesto održavanja: Specijalna bolnica Čigota

Broj dana do početka:

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana