Peti srpski kongres o štitastoj žlezdi
Škola ultrazvuka štitaste žlezde

DATUM ODRŽAVANJA

11-14. april 2019. - Peti srpski kongres o štitastoj žlezdi
11. april 2019. - Škola ultrazvuka štitaste žlezde

MESTO ODRŽAVANJA

Čigota - Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma ``Zlatibor``

ZVANIČNI JEZIK

Srpski.

AKREDITACIJA

Akreditacija Kongresa i Škole kod Zdravstvenog saveta Srbije je u toku. Cilje grupe: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

VAŽNI DATUMI

01. mart 2018. – rok za slanje radova
07. mart 2018. – rok za obaveštenje o prihvatanju i načinu prezentovanja
15. mart 2018. – rok za registraciju

ORGANIZATOR

Srpsko tiroidno društvo
Dr Subotića 13
11000 Beograd

Prijava učešća, smeštaja, prevoza, prvo obaveštenje i uputstvo za pisanje sažetaka će biti postavljeni uskoro.

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana