fbpx

2017

GODINA

Simpozijum
GOJAZNOST JE BOLEST

Zlatibor

29-30. septembar

ETA 2017 – 40th Annual Meeting of the European Thyroid Association

Belgrade

9-12 Septembar

Crowne Plaza, Belgrade
Hotel booking form

MORE INFO

ČETVRTI SRPSKI KONGRES
O ŠTITASTOJ ŽLEZDI

Beograd

7-8. septembar

XX JUBILARNI SEMINAR PEDIJATRIJSKE ŠKOLE SRBIJE

Zlatibor

18-24 Jun

18 - 24. jun 2017.
Hotel Mona, Zlatibor

DETALJNIJE

YU INFO 2017 & ICIT 2017

Kopaonik

2017

23. konferencija o informacionim i komunikacionim tehnologijama
7th international conference on information society and technology
12 - 15. mart 2017.
Kopaonik
Prijava

DETALJNIJE

ŠKOLA ULTRAZVUKA ŠTITASTE ŽLEZDE

Europe

22-23 April

ŠKOLA ULTRAZVUKA ŠTITASTE ŽLEZDE
22-23. april 2017.
Zlatibor

Preliminarni program
Prijava učešća i smeštaja

DETALJNIJE

THE 8TH EUROPAEDIATRICS CONGRESS

Bukurešt

7-10 Jun

07 - 10. jun 2017.
Bukurešt, Rumunija
Prvo obaveštenje
Za više informacija pošaljite zahtev
na office@smart-travel.rs

DETALJNIJE

PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES

Novi Sad

31. Mar - 01. Apr

DEČJA I ADOLSECENTNA GINEKOLOGIJA SRBIJE

Beograd

31. mart

6. SIMPOZIJUM DEČIJE I ADOLESCENTNE GINEKOLOGIJE SRBIJE

Preliminarni program
Prjava učešća i smeštaja

DETALJNIJE

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana