fbpx

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA I GARANCIJA

Agencija SMART Travel

Opšti uslovi putovanja

Opšte uslove putovanja možete preuzeti ovde:

Opšti uslovi putovanja od 24.01.2020.

LICENCA

SMART International doo PJ Agencija SMART Travel poseduje licencu Republike Srbije za organizvanje turističkih putovanja OTP 68/2020 kategorija A20.

GARANCIJA PUTOVANJA

 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Agencija SMART Travel ima depozit u visini od 2.500,00 eura kod Raiffeisen banke Beograd i garanciju putovanja za kategoriju licence A20 u visini od 200.000,00 eura, kojom se za slučaj

A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju:

  1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,
  2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao,
  3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja,
  4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj;

 

 B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:

  1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i
  2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja.

Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Polisa osiguranja broj 30000015985 od 20.01.2020. osiguravajuće kompanije Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3B, 11070 Novi Beograd.

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana