fbpx

Forenzička revizija

ORGANIZATOR

Centra za ekonomska istraživanja Beograd
www.ceib.rs

MESTO ODRŽAVANJA

Kopaonik, Srbija
Hotel Putnik Kopanik 4*
Sunčana dolina bb, Kopaonik 36354

VREME ODRŽAVANJA

28-29. novembar 2019.

ZVANIČNI JEZIK

Srpski.

KOTIZACIJA

150 EUR early bird kotizacija do 31.07.
200 EUR standard kotizacija od 01.08.

Popusti za grupe:
10% popusta za grupe od 3 i više prijava
20% popusta za grupe od 5 i više prijava

HOTELSKI SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelu Putnik Kopaonik 4* u periodu od 27-30. novembra i kraće. Smeštaj je na bazi punog pansiona. Rezervacija smeštaja i cene dostupni su u prijavi dole.

VAŽNI DATUMI

23.05. - otvorene prijave
31.07. - rok za uplatu early bird kotizacije
01.08. - promena cene kotiyacije na standard
15.11. - rok za uplatu kotizacije
28.11. - početak konferencije

OBLASTI KOJE POKRIVA KONFERENCIJA

Interna revizija
Kontroling
Finansijska i forenzička revizija
Forenzičko računovodstvo
Profilisanje potencijalnih prekršioca
Počinioci kriminalnih radnji
Diversifikacija kriminalnih radnji
Pranje novca i finansiranje terorizma
Forenzika računarskih mreža
Ethernet forenzika
Forenzika cloud kompjutera
Prevencija i sprečavanje prevara u digitalnom svetu
Alati forenzičke revizije
Finansijski izveštaji i pranje novca
Uvid u domaća i međunarodna iskustva u menadžmentu rizika
Rizici u bankarskom sektoru
IMS
Menadžment kritične infrastrukture
TCP/IP forenzika
Internet forenzika
Forenzika bežičnih mreža

AGENDA

Fahrudin Hasanović: Forenzičke analitičke tehnike u finansijskim izveštajima
Zoran Babić: Forenzičko računovodstvo i forenzička revizija u funkciji efikasnijeg korporativnog upravljanja
Nenad Kaluđerović: Prevare sa porezima
Zoran Todorović: Forenzika stečaja
Gordana Matović: Intervju-ključni forenzički metod u otkrivanju prevara i finansijskog kriminala
Vedrana Vuković Pedruv: Forenzičko računovodstvo i forenzička revizija u funkciji efikasnijeg korporativnog upravljanja
Nataša Ćetković: Matematička logika otkrivanja tačnosti izraza ``korupcija`` kao bazičnog interfejsa prevara u finansijskim institucijama
Slavko Simić: Controlling
Božo Vukoja: Primena domaćih i međunarodnih iskustava u forenzičkoj reviziji

REGISTACIJA

Registracija smeštaja i učešća je dostupna ovde.

REGISTRACIJA

O HOTELU

Slike i detalje hotela Putnik možete pogledati ovde.

O HOTELU

WEB SITE KONFERENCIJE

Pogledajte zvaničnu internet prezentaciju konfernecije:

WEB SITE

MESTO ODRŽAVANJA: Hotel Putnik Kopaonik

Broj dana do početka događaja:

© Copyright 2017 by SmartTravel - Sva prava zadržana